Misel

»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)

OZNANILA – ŠENTJANŽ – GORNJA PONIKVA

Od 10.4. do  16.4.2017

 

DNEVI - GODOVI

URA

MAŠNI NAMENI IN DR.

ŠENTJANŽ

URA

MAŠNI NAMENI IN DR.

G. PONIKVA

PONEDELJEK

10.4.

Domen, škof – muč.

 

18

19

 

Ministrantske vaje

Za + Jožefa in Rozalijo Drev – obl.

 

 

18

 

 

Za + Antona, Štefko in Matjaža Šmigovc – obl.

 

TOREK

11.4.

Stanislav, škof – muč.

 

 

19

 

 

Za + Silvo Novinšek (p)

 

 

18

 

 

Za + Marjano Banovšek – 30. dan

 

SREDA

12.4.

Julij I., papež

 

9

16

19

Čiščenje cerkvenih prostorov

Čiščenje in urejanje

Za + Mirka Lesjaka – obl.

9

16

 

Za + Lucijo in Alojza Zajc

Čiščenje cerkvenih prostorov

 V. ČETRTEK

13.4.

Ida, redovnica

 

17

 

 

Za + Franca in Frančiško Sedovnik

Spomin zadnje večerje, kratko češčenje SRT,

Skromna pogostitev bolnih in ostarelih + vseh

 

17

 

Za + Slavico Ograjenšek (p)

Spomin zadnje večerje – po maši češčenje SRT in skromna pogostitev bolnih, ostarelih: vseh

++ V. PETEK

14.4.

Lidvina, devica

 

 

19

 

 

Obredi velikega petka, Božji grob, molitev,…

 

 

16

 

Križev pot do velikega križa

Obredi velikega petka in priložnost za spoved pri tujem spovedniku, molitev pri B. grobu

 V. SOBOTA

15.4.

Helena Alzaška

 

7

10-16

19

Blagoslov ognja

Blagoslovi jedil, spoved, molitev pri B. grobu

Za + Najgolške, obredi – sveče, v. procesija

8

8-15

17

Blagoslov ognja

Blagoslovi jedil – glej spodaj

Velikonočna vigilija (T in J)

  LELIKA NOČ

16.4.

Bernardka Lurška

 

7.30

10.30

 

Po namenu (J)

Za + Heleno Rednak, Faniko Gorič in

Stanislavo Božnik (T)

7

 

 

10

 

Vstajenska procesija in maša za župljane (T)

 

Za + Frančiško Borovnik – obl. (J)

 

 ŠENTJANŽ:

 • MINISTRIRA: Žiga Klep in vsi!
 • BRALCI: Nataša Lemež in Anja Legnar
 • KRASI, UREJA: generalno čiščenje – vsi!
 • VELIKI TEDEN: središče naše vere – prisrčno vabljeni!
 • MISIJON: vsakdanja molitev, pogovori, navdušenje, veselje,…
 • KARITAS: hvala za pripravo snopov in vsem za vaš dar!
 • VELIKA NOČ: veselo pričakovanje – Jezus je vstal – naše upanje

G. PONIKVA:

 

 • MINISTRIRATA: Ariana in Alen Drev
 • BRALCI: Danica Berce, KRAŠENJE: vsi v sredo, verouk samo v p.
 • BLAGOSLOVI V. JEDIL: ob 10h v cerkvi, ob 11.30 v Stebovniku, ob 12h v Vrhih, ob 13 v Lokah, ob 14h v Grčah, ob 15h v cerkvi
 • VELIKI TEDEN je naše središče – prisrčno vabljeni!
 • MISIJON: vsakdanja molitev, pogovori, navdušenje, veselje,…
 • KARITAS: hvala za pripravo butar in vsem, ki ste podarili dar!