Misel

»In rekel jim je: 'Sin človekov je gospodar sobote.'« (Lk 6,5)

OZNANILA – ŠENTJANŽ – GORNJA PONIKVA

Od 12.4. do  18.4.2021

 

DNEVI - GODOVI

URA

MAŠNI NAMENI IN DR.

ŠENTJANŽ

URA

MAŠNI NAMENI IN DR.

G. PONIKVA

 PONEDELJEK

12.4.

Julij I. papež

 

19

 

 

Za + Marico in Slavka Sedovnik, Videmškove

 

 

 

 

 

 

 

 

TOREK

13.4.

Ida, redovnica

 

19

 

 

Za + Nežiko Petek (p)

 

 

 

 

 

 

 

 

SREDA

14.4.

Lambert, škof

 

19

 

 

Za + Angelo Viher (p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ČETRTEK

15.4.

Helena Alzaška

 

19

 

 

Za + Mirka Lesjaka – obl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 PETEK

16.4.

Bernardka Lurška

 

17

 

 

Za + Vilija, Andreja, Antona, Marijo Lesjak

 

 

18

 

 

Za + Marijo Cokan - zadušnica

 

 

 SOBOTA

17.4.

Robert, opat

 

8

 

 

Za + Jožefa Videmška – obl.

 

 

18

 

 

Za + Janka Šupra - zadušnica

 

 

  3.V. NEDELJA

18.4.

Evzebij, škof

 

8

 

 

Za župljane in za + Dragico Petek ter sor.

 

 

9.30

 

 

Za + Anico in Alojza Cokan – obl.

 

 

 

ŠENTJANŽ:

·       MINISTRIRA: ~

·       BRALCI: Nada Fajfar

·       VEROUK: Še na daljavo

·       KRASI, UREJA: ~

G. PONIKVA:

·       MINISTRIRA: ~

·       BRALCI: Uroš Kolenc

·       VEROUK: Še na daljavo

·       KRASI, UREJA: Kale

·       POMEMBNO: Za nami je teden po veliki noči. Bili smo v številnih omejitvah gibanja in delovanja. Epidemiološko stanje še sicer ni dobro, a se otroci vračajo v šole, številni delavci na svoje delo in mi verniki bomo lahko doživljali vero približno tako, kot pred veliko nočjo. Pri maši bomo bolj v družinskih krogih – tako tudi pri delitvi in prejemanju ostalih zakramentov. Ko se bo zdravje vrnilo, bomo z veseljem skrbeli za našo duhovno rast.   

 

Vse je postalo zares čudno. Epidemija, spomladi zima, zmrzal, odtujenost,… kaj bomo počeli? Gotovo se vsi sprašujemo, kako naprej. Kristjani imamo dar upanja – ko je vse na »križu«, verujemo v tretji dan – dan vstajenja. Naše stiske in strahovi bodo dobili odgovor.

Naravo in odnose bomo gledali in doživljali v drugačni luči. Ob vsem doživljamo veliko nebogljenost. Z velikim spoštovanjem bomo spremljali in sprejemali naravno dogajanje ter po svojih najboljših močeh sodelovali. Narava kriči po spremembah našega delovanja – spomnimo se na zasvinjanost okolja. Zdravje je pod stalno nevarnostjo  napadov nevidnih sovražnikov – virusov, kar zahteva spoštljiv odnos do zdravstvenih priporočil. Odnosi do Boga, bližnjega in samega sebe, so močno načeti, da bo utrditev v pravi veri edina rešitev prihodnosti.

Kristjani smo »opremljeni« z upanjem in močjo Kruha, ki daje življenje. To bogastvo želimo deliti vsem tistim, ki vidijo pred seboj samo še grozo.

Vedno znova – pogum in veselje!