Misel

»On pa jim je rekel: 'Tudi drugim mestom moram oznaniti evangelij o Božjem kraljestvu, ker sem za to poslan.'« (Lk 4,43)

OZNANILA – ŠENTJANŽ – GORNJA PONIKVA

Od 28.3. do  3.4.2022

 

DNEVI - GODOVI

URA

MAŠNI NAMENI IN DR.

ŠENTJANŽ

URA

MAŠNI NAMENI IN DR.

G. PONIKVA

PONEDELJEK

28.3.

Milada

 

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

TOREK

29.3.

Bertold

 

19

 

 

Za + Slavka Plešnika, Zofko Preskar,

prijatelja Rajka

 

/

 

 

 

 

 

SREDA

30.3.

Janez Klimak

 

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

ČETRTEK

31.3.

Gvido, opat

19

 

 

Za + Dragico Petek - Vranovo

 

 

/

 

 

 

 

 

+ PETEK

1.4.

Tomaž Toletinski

 

dop

 

19

 

Obiskovanje bolnih in ostarelih

Križev pot – vodi MeCPZ in maša za +

Milana in Pavlo Lesjak – obl.

pop

 

17

 

Obiskovanje bolnih in ostarelih

Križev pot - MUZNP in maša za + Gabrškove

 

SOBOTA

2.4.

Frančišek Paolski

 

/

 

 

 

 

 

18

 

 

Za + Janka in Alojzijo Kos ter starše

 

 

  5.P. NEDELJA

3.4.

Rihard, škof

Tiha nedelja

8

 

 

 

16

Spokorno bogoslužje in maša  za župljane in za + Benetkove, Ferda ter Cecilijo Ocepek

V Grčah – Ponikva: križev pot – postno rom.

10

 

 

 

16

Spokorno bogoslužje in maša za + Marijo Cokan – obl.

Za + Grega Levovnika

V Grčah: križev pot – postno romanje

 

ŠENTJANŽ:

ˇ  MINISTRIRA: Vsi

ˇ  BRALCI: Silva Rednak

ˇ  VEROUK: Redni

ˇ  KRASI, UREJA: Danica Vodošek

 

G. PONIKVA:

ˇ  MINISTRIRA: Vsi

ˇ  BRALCI: Danica Berce

ˇ  VEROUK: Redni – razen v ponedeljek

ˇ  KRASI, UREJA: Ponikva

ˇ  POMEMBNO: Vstopamo v "tihi" teden. Spominjamo se Jezusovega umika, ker ga čaka veliki teden daritve, smrti in vstajenja. V nedeljo bomo skromno obudili naša postna romanja. Zbrali se bomo v vasi Grče – čisto na jugu župnije pri vaški kapeli. Nedeljsko mašo bomo obogatili s spokornim bogoslužjem – spraševanje vesti, kesanje, trdni sklep ter odveza vsem, ki bodo to vzeli zares.