Misel

»In začel jim je govoriti: 'Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.'« (Lk 4,21)
Oznanila bodo od danes naprej objavljena na spletni strani Župnije sv. Martina Velenje.

https://svmartin.net/koledar-in-oznanila/oznanila

Objavljamo nekaj obvestil

OBVESTILA

UPRAVNE IN OSEBNE SPREMEMBE V VELENJSKIH ŽUPNIJAH

S ponedeljkom, 1. avgustom, se začnejo uresničevati že napovedane osebne in upravne spremembe v velenjskih župnijah in okolici.

Mateju Dečmanu, dosedanjemu župniku v Župniji Velenje - bl. A. M. Slomšek, se zahvalim za njegovo delo in sodelovanje ter mu želim blagoslova pri novem poslanstvu.

V župnijo sprejemamo nova sodelavca - župnijska vikarja, Janeza Turineka in Matica Lesjaka; naj začneta svoje bivanje in delo pri nas z dobro voljo in vsemi potrebnimi blagoslovi.

K dobremu sodelovanju in pomoči pri pastoralnem delu vabim tudi dosedanjega župnika Župnije Št. Ilj pri Velenju, Andreja Mazeja, in župnika Župnije Šenjtanž na Vinski Gori ter upravitelja Župnije Gornja Ponikva, Antona Krašovca. Oba bosta še naprej bivala tam, kjer sta doslej ter v župnijah pomagala kot duhovna pomočnika.

Z namenom čim bolj enotnega delovanja in seznanjanja s pastoralnim utripom bodo tudi tiskana in spletna oznanila odslej skupna, kasneje še skupna spletna stran. Bodite pozorni zlasti na razporede sv. maš po različnih župnijah in cerkvah.

Glede dogovarjanja za podeljevanje zakramentov (krst, poroka ...), za cerkvene pogrebe in ostale upravne in pastoralne zadeve se iz župnij v soupravi obrnite na župnijski urad Župnije Velenje - sv. Martin (Šmarskacesta 2, Velenje;tet.: 03/897-56-80, e-pošta:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Omenjene spremembe so velik izziv za vse nas duhovnike, pa tudi za župljane pastoralnega področja velenjskih župnij v fazi združevanja ter župnij v soupravi. Zato še naprej vabljeni k zavzeti molitveni podpori in k dejavnemu udejstvovanju povsod tam, kjer že sodelujete in kjer bodo okoliščine pokazale še nove potrebe sodelovanja. Vabljeni tudi k razumevajočemu sprejemanju sprememb, kjer bodo potrebne in kjer jih bodo narekovale razmere. Janko Rezar, župnik

OB KRIŠTOFOVI NEDELJI se je ob blagoslovu vozil zbralo pri Sv. Martinu 1768,43 €, v župniji bl. A. M. Slomška 343,18 €, v Šentilju 1160 €, na Vinski Gori 364,70 € in na Gornji Ponikvi 320 €. Bog povrni za vaše darove, ki bodo namenjeni za vozila v misijonih.

DAR ZA SV. MAŠE - Od 1. septembra 2022 dalje znaša dar za mašni namen 23 € (doslej 20 €), kakor so sklenili škofje na majski seji škofovske konference.

RADIJSKA ODDAJA - V nedeljo, 7. avgusta, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Veseljak Velenje prispevek o organizacijskih spremembah župnij v Šaleški dolini; pripravil ga bo Janko Rezar. Posnetkom oddaj lahko prisluhnete tudi na spletni strani ter na YouTube in Facebook strani župnije Velenje - sv. Martin. Vabljeni k poslušanju.

VELENJE - SV. MARTIN

PRIHODNJA NEDELJA je prva v mesecu. Lepo vabljeni, da se po vseh sv. mašah ustavite ob kavi oz. pijači pred cerkvijo sv. Martina.

PRENOVA ŽUPNIJSKE CERKVE - Prostovoljne darove za obnovo lahko oddate osebno ali na župnijski TRR: Župnija sv. Martin Velenje, SI56 0242 6009 2279 253 - a obnovo. Hvala za vaš dar.

GORNJA PONIKVA

Od ponedeljka, 1. avgusta, do petka, 5. avgusta, bo na Gornji Ponikvi poletni oratorij za otroke, vsak dan s pričetkom ob 9. uri. Sklep oratorija bo v petek, 5. avgusta, s sv. mašo ob 16. uri v cerkvi na Ponikvi.Šentjanž na V. Gori - Gornja Ponikva

8.00

 

Šentjanž: za žive in rajne župljane za Ignaca Kovšeta in Kotnikove

 

9.30

Ponikva: za Šmonekove

19.00

Šentjanž: za starše Jovan, Elico in Leopolda Viher

19.00

Šentjanž: za Štefko Drev

19.00

Šentjanž: po namenu darovalca

19.00

Šentjanž: za Žanija Drovenika

13.00

18:00

19.00

Ponikva: v zahvalo za srečno življenje v zakonu in za Krumpove

 

Ponikva: za Ivana Vrabiča

 

Šentjanž: za Žuglerjeve in sorodnike

8.00

 

11.00

Šentjanž: za Anico Weissenbach, obl

 

Škale: za Hermino Koroša, pogrebna

8.00

9.30

Šentjanž: za žive in rajne župljane za Marijo Sešel, 30. dan za Janeza Lesjaka, starše Žižek ter Brčan

Ponikva: za Alojza, Marjeto, Alojzijo in Ivana Vasleta